Info

Uw ziekteverzekering komt goed van pas

Orthopedische behandelingen met hun bijbehorende hulpmiddelen kosten veel geld. Gelukkig betaalt uw ziekteverzekeringsinstelling een groot deel van uw onkosten terug. De terugbetaling is afhankelijk van wie wat en wanneer voorschrijft. Informeer u dus goed vooraf: vraag uw arts, orthopedist en mutualiteit om advies. In de tabellen hieronder vindt u meer informatie over de terugbetaling van de aanschaf, het onderhoud en de vernieuwing van orthopedische hulpmiddelen. We overlopen alles graag samen met u. Neem contact op met ons. Of stuur het antwoordformulier terug.

Wie mag wat voorschrijven?

Lumbostaten, breukbanden, buikgordels en borstprothesen:

Iedere geneesheer.

Orthesen, prothesen en zitschalen:

Geneesheer specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.

Steunzolen:

Geneesheer specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.

Orthopedische schoenen:

Geneesheer specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.

Rolwagens, loophulpen en driewielers:

Iedere geneesheer. Men dient hiervoor gebruik te maken van een speciaal voorschrift.

Stomamateriaal:

Iedere geneesheer.

Opgelet: Een voorschrift is slechts twee maanden geldig

Schema hernieuwingstermijnen:

Verstrekking -14 jaar 14 - 18 jaar 18 - 21 jaar +21 jaar +65 jaar
Maatwerk:
- armprothesen
- beenorthesen
- armorthesen
- orth. corsetten
- zitschalen
- parapodium
- paraknieflex
- standing frame
1 2 5
Prefab:
- knieraces
- sportbandages
- steunbandages
- etc.
1 3
Steunzolen 1 2
Orth. schoenen 9 maanden 1 2
Uitzondering: voetopheffer plastiek prefab en caroliveer zijn jaarlijks hernieuwbaar

Hernieuwingstermijn prothesen van het onderste lidmaat:

Groep Funtionele omschrijving Type
prothese
Hernieuwingstermijn
-18 jaar +18 jaar
1 De patiënt heeft geen voortuitzicht op een loopfunctie Cosmetische
prothese
1 10
2 De patiënt heeft een zeer beperkte loopfunctie, hij/zij heeft hierbij hulp nodig van derden voor transfers en/of verplaatsingen Transfer-
prothese
5
3 De patiënt heeft een beperkte loopfunctie, hij/zij maakt hierbij gebruik van loophulpen, dit evenwel zonder hulp van derden, en neemt deel aan sociale activiteiten buitenshuis. (evaluatieprothese) Definitieve
prothese
4
4 De patiënt kan actief stappen zonder loophulpen. (evaluatieprothese) Definitieve
prothese
3
5 De patiënt kan zeer actief stappen zonder loophulpen, het stapniveau wordt getest aan de hand van een looptest. (evaluatieprothese) Definitieve
prothese
3

Voor de groep 1, 2, 3, 4 en 5 geldt de hernieuwingstermijn voor een liner 1 jaar. Voor een set stompkousen van 8 stuks - jaarlijks.

Hernieuwingstermijn therapeutisch schoeisel:

Kinderen tot en met 4 jaar Vanaf 5 jaar tot en met 17 jaar Diabetische schoeisel + volwassenen vanaf 18 jaar
3 paar per jaar 2 paar per jaar 1 paar per jaar

Hernieuwingstermijn rolwagens, loophulpen en scooters:

Verstrekking -18 jaar 18 tot 65jaar +65 jaar
Manuele rolwagen 3 jaar 4 jaar 6 jaar
Elektronische rolwagen 4 jaar 6 jaar
Scooters 6 jaar
Loophulp 3 jaar 4 jaar

Een rolwagen kan gecumuleerd worden met een loophulp en/of driewielfiets.

Hernieuwingstermijn borstprothesen, lumbostaten, breukbanden, abdominale gordels:

Lumbostaten Breukbanden, riemen en abdominale gordels Borstprothesen
-14 jaar 1 jaar Kind -2 jaar op de datum van de hernieuwing 6 maanden Post-operatief na ingreep 1 à 6 weken
14 tot 20 jaar 2 jaar Kind -16 jaar op de datum van de hernieuwing 1 jaar Voorlopige 1 jaar
+21 jaar 4 jaar +16 jaar en volw. 3 jaar Definitief 2 jaar

Hernieuwingstermijn antidecubituskussen:

voor een niet-individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op 2 jaar.

voor een niet-individueel aanpasbaar anatomisch gevormde antidecubituszit wordt de hernieuwingstermijn van de rolstoel gevolgd.

voor individueel aanpasbaar antidecubituskussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op:

voor individueel aanpasbaar antidecubituskussen type luchtkussen met celstructuur of Flow-Fluidgelkussen wordt de hernieuwingstermijn vastgesteld op:

bijlage_13_rolstoelen_2.pdf

bijlage_13_rolstoelen_2.pdf

Download