Info

Onze orthopedische verstrekker

Tom De Rijcker

Tom De Rijcker studeerde in Brucemo en Duitsland (Bundesfachschule für Orthopädie – Technik in Dortmund). Hij deed werkervaring op in de Verenigde Staten (Rinko Orthopedic Appliances, Inc. In New Jersey).

Erkend verstrekker door het RIZIV voor prothesen, orthesen, bandagisterie en rolstoelen. 1.6.43021.89.241 - 1.6.10960.43.115