Prothesen Centrum

Bovenbeenprothese

Met een goede beenprothese redt u zich uitstekend in uw dagelijkse leven. Hebt u nog nooit een prothese gehad? Dan krijgt u eerst een voorlopige prothese voor een periode van 3 tot 6 maand. Zo kan de stomp protheserijp worden. Na een amputatie is het been meestal gezwollen waardoor er niet direct kan gestart worden met uw definitieve prothese. Het is belangrijk dat het been goed kan ontzwellen. Dit doen we door zo snel mogelijk een siliconeliner of een compressieverband aan te leggen. De voorlopige prothese dient om de eerste stappen te leren zetten, om gewenning te krijgen met de nieuwe situatie, om ons de kans te geven u te leren kennen als prothesegebruiker met uw eigen specifieke wensen en noden, en om uzelf voor te bereiden op een definitieve prothese. Na analyse van uw mobiliteitsgraad, gewicht en levensomstandigheden, maken we uw definitieve prothese.

Wanneer de amputatie gebeurde boven de knie of door het kniegewricht, dan kan er een bovenbeenprothese vervaardigd worden. Een bovenbeenprothese bestaat uit verschillende onderdelen:

De stomp krijgt heel wat te verduren, en verdient extra bescherming. Daarvoor ontwikkelden we speciale hulpmiddelen die u in onze winkel vindt:

Procedure

Om te kunnen starten met de vervaardiging van de prothese hebben we een specifiek voorschrift nodig van een geneesheer-specialist in de orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, algemene of vasculaire heelkunde of pediatrie.

Tijdens een eerste kennismaking met onze orthopedische technici wordt er nagegaan wat uw specifieke eisen en verwachtingen zijn. Wij zullen u gedurende dit gesprek uitgebreid informatie verschaffen omtrent onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wanneer beslist wordt, in samenspraak met ons technisch team, voor welk soort prothese u opteert, wordt er van het resterende ledemaat een gipsafdruk genomen. Op die manier kan de prothesekoker vervaardigd worden in ons atelier.

U wordt gecontacteerd zodra de prothese is opgebouwd en daarna is het aan ú. U leert in onze loopschool met uw nieuwe prothese stappen. Onze professionele begeleiders staan garant voor uw welzijn tijdens uw revalidatie, en werken met u samen in een aangename, ontspannen en comfortabele sfeer.

Soorten bovenbeenprothesen

Er zijn heel veel verschillende beenprothesen, actieve, mechanische en hybride prothesen. Volgens de algemeen geldende regels van het R.I.Z.I.V. (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) zal U ingedeeld worden in één van de 5 verschillende activiteitsgroepen zoals hieronder in tabelvorm beschreven. De groep waartoe U behoort zal o.a. bepalen op welk type van prothese U recht heeft, en om de hoeveel jaar uw prothese vernieuwd kan worden. Ook rolstoelgebonden personen hebben recht op een prothese.

Groep Functionele omschrijving Type prothese Hernieuwingstermijn
1 Geen loopfunctie Cosmetische prothese 10 jaar
2 Enkel transfert Transfertprothese 5 jaar
3 Beperkte loopfunctie (met hulpmiddelen) Evaluatieprothese + definitieve prothese 4 jaar
4 Goede loopfunctie Evaluatieprothese + definitieve prothese 3 jaar
5 Zeer goede loopfunctie Evaluatieprothese + definitieve prothese 3 jaar

Voor groepen 3, 4 en 5 wordt er steeds eerst een voorlopige evaluatieprothese gemaakt. Deze prothese heeft als doel het geamputeerde been te modelleren qua volume en vorm en om de patiënt te leren met deze prothese om te gaan. De evaluatieprothese krijgt een eenvoudige cosmetische afwerking zodat ze eventueel aangepast kan worden aan de veranderende gangmogelijkheden en de vorm van de stomp. De evaluatie-prothese wordt minimum 3 maanden gedragen om er zeker van te zijn dat het stompvolume stabiel is als men begint met de definitieve prothese. Voor groepen 1 en 2 is de evaluatieprothese tevens hun definitieve prothese, aangezien zij geen of beperkte loopfunctie hebben.

Na een intensieve revalidatieperiode en zodra de stomp een zekere stabiliteit heeft verworven (minimum 3 maanden) wordt de definitieve prothese gemaakt. Na deze periode van gemiddeld 3-6 maanden zal het duidelijker zijn wat uw mogelijkheden en wensen zijn. Bij de definitieve prothese worden onderdelen ingebouwd die specifiek voor u in aanmerking komen. De keuze van onderdelen zoals de protheseknie en de prothesevoet zal afhankelijk zijn van uw activiteitenniveau en persoonlijke mogelijkheden. Voor de knie kan er gekozen worden voor een mechanische, pneumatische, hydraulische of computergestuurde knie.

Wat betreft de prothesevoet kan men gaan van een standaard voet tot een hightech koolstof (carbon) prothesevoet.

Wij bieden tevens de kans om verschillende onderdelen uit te proberen. Belangrijk om te weten is dat de prothesekeuze niet bepaald wordt door de leeftijd, maar wel door de activiteitsgraad van de patiënt.

Om tot groep 5 te behoren zal U moeten slagen voor een wandeltest. Deze test kan onder begeleiding afgenomen worden in onze firma of in een revalidatiecentrum.

Amputatieniveau Tijd Snelheid Afstand (+/-)
Knie-exarticulatie 10 min 3 km/uur 500 m
Bovenbeenamputatie 10 min 3 km/uur 500 m
Bilaterale amputatie met min. 1 niveau = knie-exarticulatie of bovenbeenamputatie 10 min 4 km/uur 250 m

Wanneer alles met betrekking tot de prothese naar wens is (protheseonderdelen, prothesekoker, enz.) dan wordt de prothese definitief afgewerkt. Ook haarbegroeiing en bv. tatoeages kunnen voorzien worden voor een indrukwekkende gelijkenis. (deze afwerkingsvorm wordt wel als financieel supplement aangerekend)